Godziny Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
00:00 Nocny Norbert
23:30-02:30
Wiadomości co godzinę Bez Pardonu
Powtórka z poniedziałku
00:00-02:00
Wiadomości co godzinę Bez Pardonu
Powtórka ze środy
00:00-02:00
Wiadomości co godzinę Muzyka klubowa
23:00-02:00
01:00 Rendez-Vous
Powtórka
01:00-03:00
Wiadomości co godzinę Wiadomości co godzinę
02:00 Wiadomości co godzinę Wiadomości co godzinę Wiadomości co godzinę
03:00 Wiadomości co godzinę
Piątkowe wywiady
Powtórka
03:00-04:00
Wiadomości co godzinę Wiadomości co godzinę Wiadomości co godzinę Wiadomości co godzinę Wiadomości co godzinę
04:00 04:00 - Wiadomości co godzinę
04:30 - Mrówka
04:00 - Wiadomości co godzinę
04:30 - Mrówka
04:00 - Wiadomości co godzinę
04:30 - Mrówka
04:00 - Wiadomości co godzinę
04:30 - Mrówka
04:00 - Wiadomości co godzinę
04:30 - Mrówka
04:00 - Wiadomości co godzinę
04:30 - Mrówka
04:00 - Wiadomości co godzinę
04:30 - Mrówka
05:00 05:00 - Wiadomości co godzinę
05:30 - Mrówka
05:00 - Wiadomości co godzinę
05:30 - Mrówka
05:00 - Wiadomości co godzinę
05:30 - Mrówka
05:00 - Wiadomości co godzinę
05:30 - Mrówka
05:00 - Wiadomości co godzinę
05:30 - Mrówka
05:00 - Wiadomości co godzinę
05:30 - Mrówka
05:00 - Wiadomości co godzinę
05:30 - Mrówka
06:00 06:00 - Wiadomości co godzinę
06:30 - Mrówka
06:00 - Wiadomości co godzinę
06:30 - Mrówka
06:00 - Wiadomości co godzinę
06:30 - Mrówka
06:00 - Wiadomości co godzinę
06:30 - Mrówka
06:00 - Wiadomości co godzinę
06:30 - Mrówka
06:00 - Wiadomości co godzinę
06:30 - Mrówka
06:00 - Wiadomości co godzinę
06:30 - Mrówka
07:00 07:00 - Wiadomości co godzinę
07:30 - Mrówka
07:00 - Wiadomości co godzinę
07:30 - Mrówka
07:00 - Wiadomości co godzinę
07:30 - Mrówka
07:00 - Wiadomości co godzinę
07:30 - Mrówka
07:00 - Wiadomości co godzinę
07:30 - Mrówka
07:00 - Wiadomości co godzinę
07:30 - Mrówka
07:00 - Wiadomości co godzinę
07:30 - Mrówka
08:00 08:00 - Wiadomości co godzinę
08:15 - Janusz Kotarski
08:30 - Mrówka
08:00 - Wiadomości co godzinę
08:15 - Janusz Kotarski
08:30 - Mrówka
08:00 - Wiadomości co godzinę
08:15 - Janusz Kotarski
08:30 - Mrówka
08:00 - Wiadomości co godzinę
08:15 - Janusz Kotarski
08:30 - Mrówka
08:00 - Wiadomości co godzinę
08:15 - Janusz Kotarski
08:30 - Mrówka
08:00 - Wiadomości co godzinę
08:15 - Janusz Kotarski
08:30 - Mrówka
08:00 - Wiadomości co godzinę
08:15 - Janusz Kotarski
08:30 - Mrówka
09:00 09:00 - Wiadomości co godzinę
09:15 - Historia Filozofii na krótko
09:30 - Mrówka
09:00 - Wiadomości co godzinę
09:15 - Historia Filozofii na krótko
09:30 - Mrówka
09:00 - Wiadomości co godzinę
09:15 - Historia Filozofii na krótko
09:30 - Mrówka
09:00 - Wiadomości co godzinę
09:15 - Historia Filozofii na krótko
09:30 - Mrówka
09:00 - Wiadomości co godzinę
09:15 - Historia Filozofii na krótko
09:30 - Mrówka
09:00 - Wiadomości co godzinę
09:15 - Historia Filozofii na krótko
09:30 - Mrówka
09:00 - Wiadomości co godzinę
09:15 - Historia Filozofii na krótko
09:30 - Mrówka
10:00 AndyMix
10:00-12:00
Polcast - Powtórka
10:00-11:00
Audycja w języku angielskim
AndyMix
10:00-12:00
Polcast - Powtórka
10:00-11:00
Audycja w języku angielskim
AndyMix
10:00-12:00
10:00 - Wiadomości co godzinę
10:30 - Mrówka
10:00 - Wiadomości co godzinę
10:30 - Mrówka
11:00 11:00 - Wiadomości co godzinę
11:30 - Mrówka
11:00 - Wiadomości co godzinę
11:30 - Mrówka
11:00 - Wiadomości co godzinę
11:30 - Mrówka
11:00 - Wiadomości co godzinę
11:30 - Mrówka
12:00 Bez Pardonu
12:00-14:00
12:00 - Wiadomości co godzinę
12:30 - Mrówkaę
Bez Pardonu
12:00-14:00
12:00 - Wiadomości co godzinę
12:30 - Mrówka
12:00 - Wiadomości co godzinę
12:30 - Mrówka
12:00 - Wiadomości co godzinę
12:30 - Mrówka
12:00 - Wiadomości co godzinę
12:30 - Mrówka
13:00 13:00 - Wiadomości co godzinę
13:30 - Mrówka
13:00 - Wiadomości co godzinę
13:30 - Mrówka
13:00 - Wiadomości co godzinę
13:30 - Mrówka
13:00 - Wiadomości co godzinę
13:30 - Mrówka
13:00 - Wiadomości co godzinę
13:30 - Mrówka
14:00 14:00 - Wiadomości co godzinę
14:30 - Mrówka
14:00 - Wiadomości co godzinę
14:30 - Mrówka
14:00 - Wiadomości co godzinę
14:30 - Mrówka
14:00 - Wiadomości co godzinę
14:30 - Mrówka
14:00 - Wiadomości co godzinę
14:30 - Mrówka
14:00 - Wiadomości co godzinę
14:30 - Mrówka
14:00 - Wiadomości co godzinę
14:30 - Mrówka
15:00 15:00 - Wiadomości co godzinę
15:15 - Janusz Kotarski
15:30 - Mrówka
15:00 - Wiadomości co godzinę
15:15 - Janusz Kotarski
15:30 - Mrówka
Rendez-Vous
Powtórka
15:00-17:00
15:00 - Wiadomości co godzinę
15:15 - Janusz Kotarski
15:30 - Mrówka
15:00 - Wiadomości co godzinę
15:15 - Janusz Kotarski
15:30 - Mrówka
15:00 - Wiadomości co godzinę
15:15 - Janusz Kotarski
15:30 - Mrówka
15:00 - Wiadomości co godzinę
15:15 - Janusz Kotarski
15:30 - Mrówka
16:00 Elektronika
16:00-17:00
16:00 - Wiadomości co godzinę
16:30 - Mrówka
16:45 - Historia Filozofii na krótko
16:00 - Wiadomości co godzinę
16:30 - Mrówka
16:45 - Historia Filozofii na krótko
16:00 - Wiadomości co godzinę
16:30 - Mrówka
16:45 - Historia Filozofii na krótko
16:00 - Wiadomości co godzinę
16:30 - Mrówka
16:45 - Historia Filozofii na krótko
Top Lista 30
Powtórka
20:00-23:00
17:00 17:00 - Wiadomości co godzinę
17:30 - Mrówka
17:00 - Wiadomości co godzinę
17:30 - Mrówka
Trans Pot i Logika
Powtórka
17:00-18:00

17:00 - Wiadomości co godzinę
17:30 - Mrówka
17:00 - Wiadomości co godzinę
17:30 - Mrówka
17:00 - Wiadomości co godzinę
17:30 - Mrówka
18:00 18:00 - Wiadomości co godzinę
18:30 - Mrówka
18:00 - Wiadomości co godzinę
18:30 - Mrówka
Piątkowe wywiady
Powtórka
18:00-19:00
Elektronika
18:00-19:00
18:00 - Wiadomości co godzinę
18:30 - Mrówka
18:00 - Wiadomości co godzinę
18:30 - Mrówka
19:00 19:00 - Wiadomości co godzinę
19:30 - Mrówka
19:00 - Wiadomości co godzinę
19:30 - Mrówka
19:00 - Wiadomości co godzinę
19:30 - Mrówka
Dorzecze Transpotu
19:00-20:00

19:00 - Wiadomości co godzinę
19:30 - Mrówka
19:00 - Wiadomości co godzinę
19:30 - Mrówka
19:00 - Wiadomości co godzinę
19:30 - Mrówka
20:00 Piątkowe wywiady
Powtórka
20:00-21:00
20:00 - Wiadomości co godzinę
20:30 - Mrówka
Dwupunkt
20:00-21:00
Trans Pot i Logika
20:00-21:00

Piątkowe wywiady
Po wywiadzie - Janusz Kotarski
20:00-21:00
Top Lista 30
20:00-23:00

20:00 - Wiadomości co godzinę
20:30 - Mrówka
21:00 Słuchowisko
21:00-21:30
Metalowa terapia
Powtórka
21:00-22:30
Słuchowisko
21:00-21:30
Metalowa terapia
21:00-22:30
Słuchowisko
21:00-21:30
Słuchowisko
21:00-21:30
22:00 Polcast
22:00-23:00
Audycja w języku angielskim
Polcast
22:00-23:00
Audycja w języku angielskim
Rendez-Vous
22:00-24:00
Rendez-Vous
Powtórka
22:00-24:00
23:00 23:00 - Wiadomości co godzinę
23:15 - Historia Filozofii na krótko
23:00 - Wiadomości co godzinę
23:15 - Historia Filozofii na krótko
23:30 - 2:30 - Nocny Norbert
23:00 - Wiadomości co godzinę
23:15 - Historia Filozofii na krótko
23:00 - Wiadomości co godzinę
23:15 - Historia Filozofii na krótko
23:30 - 2:30 - Nocny Norbert
Muzyka klubowa
23:00-02:00